Daisy waterbehandeling / AFM

DAISY (Dryden Aqua Integrated System) is een totaalconcept waarbij verschillende producten worden gecombineerd in één waterbehandelingsysteem.
Het concept bestaat uit 3 verschillende stappen:
1) Filteren met AFM®
2) Coaguleren en vlokken met APF en ZPM
3) Oxideren met ACO en ZPM

DAISY zorgt voor kristalhelder water, gezond water en gezonde lucht tegen geringe investeringskosten en lage verbruikskosten

Bewezen concept voor zowel privé- als openbare zwembaden

Een biologische in plaats van chemische benadering
Traditionele waterbehandeling probeert ziekteoverdracht te voorkomen door meer en meer chloor te gebruiken of andere chemische producten. Maar de overdracht van pathogenen is een puur biologisch probleem; daarom is er ook een biologische benadering nodig. De benadering van het Dryden Aqua geïntegreerde waterbehandelingssysteem is daar precies op gestoeld: in plaats van het steeds meer of steeds sterkere chemicaliën te gebruiken en/of duurdere apparatuur, is er een waterbehandelingsconcept ontwikkeld dat het water letterlijk verandert zodat het voor virussen, bacteriën en parasieten moeilijk is om erin te kunnen leven en zich te vermenigvuldigen: voorkomen in plaats van doden!

 1. Geen substraten: Als een gevolg van het bio-resistente AFM®, hebben bacteriën geen substraten (dragers) waar ze op kunnen groeien en zich vermenigvuldigen.
 2. Geen voedingsstoffen: Het voedsel voor bacteriën wordt verwijderd door effectieve coagulatie, vlokking en filtratie. Bacteriën kunnen niet meer groeien.
 3. Hoe lager de chloorconsumptie, hoe lager de vorming van desinfectie bijproducten (DBP’s).

DAISY filtert bijna alles uit het water en vermindert daardoor de chloorconsumptie tot het laagst mogelijke niveau. Hoe lager de chloor-oxidatie-vraag (consumptie), hoe lager de concentratie van chloor desinfectie bijproducten in het water en in de lucht.

DAISY

Filtratie met het bio-resistente filtermedium AFM® (Actief Filter Medium)
AFM® staat voor Actief Filter Medium, een revolutionair filter medium, gemaakt van groen gerecycled glas, ontwikkeld door marine-bioloog Dr. Howard Dryden. AFM® overtreft de performance van kwartszand (filterzand) en glaszand door 30%-50% meer organische deeltjes uit te filteren tot zelfs deeltjes van 4 micron.

De katalytische eigenschappen op de oppervlakte van AFM® maken het zelf-steriliserend en bio-resistent waardoor er geen biofilmen worden gevormd in het filterbed. Dit vermindert de chloorconsumptie en daardoor de vorming van schadelijke vluchtige desinfectie bijproducten zoals THM’s, cyanogeenchloride en trichloramine. Niet allen de chloorlucht, maar ook het risico van het besmet kunnen raken door pathogenen zoals legionella of cryptosporidium, wordt sterk verminderd. Het zwembad (en haar omgeving) wordt gezonder voor mensen (in het bijzonder kinderen), veiliger voor het milieu en bespaart verbruikskosten (chloor, water, energie). Kristalhelder water is het resultaat wat de zwembadbezitter direct zal ervaren.

Effectieve coagulatie en vlokking met APF en ZPM
AFM® 1 (korrelgrootte 0,4-1,0 mm) filtert vuildeeltjes uit tot 4 micron bij een filtersnelheid van 20 meter/uur. Indien AFM® wordt gecombineerd met een ZPM statische mixer met dosering van APF (All Poly Floc), zal de nominale filterperformance naar beneden gaan tot zelfs 0,1 micron waarbij een groot deel van de opgeloste organische deeltjes ook zullen worden verwijderd. Opgeloste organische deeltjes zoals ureum, creatine en amine zijn verantwoordelijk voor 80% van de chloorconsumptie.

Lagere concentratie van organische deeltjes betekent een lagere chloorconsumptie (en dus verbruik) en dus ook een lagere concentratie van desinfectie bijproducten.

Oxideren en vlokken met ACO (Active Catalytic Optimizer) en ZPM
Bacteriën en bacterie-koloniën beschermd door een biofilm, zijn zeer resistent tegen chloor. De ZPM is een veilige extra barrière voor deze bacterievlokken. Door cavitatie in de ZPM worden nano-bubbels gevormd die de bacterievlokken uit elkaar slaan tot individuele bacteriën welke daarna eenvoudig kunnen worden geoxideerd door chloor. ACO is een oxidatie katalysator én chloor stabilisator voor buiten zwembaden. Met ACO wordt de natuurlijke desinfectiekracht van de zon gebruikt omdat er vrije radicalen (OH Radicaal) worden gevormd die veel sterker zijn dan chloor, maar geen schadelijke desinfectie bijproducten vormen.

AFM glasfiltermedium

De grondstof welke wordt gebruikt voor AFM® is groen container glas. Het glas wordt gewassen, gedesinfecteerd en thermisch behandeld naar een zeer specifieke korrelgrootte en –vorm. Om veiligheidsredenen garandeert het productieproces dat er geen glassplinters in het filtermedium terecht komen.

Na het proces van het maken van steeds kleine korrelgroottes krijgen de korrels een gepatenteerd activeringsproces wat uit 3 stappen bestaat. Dit creëert een structuur met een zeer grote katalytische oppervlakte van 1 miljoen m2 per m3. De oppervlakte is 300 keer groter dan de oppervlakte van zand of een ander glas filtermedium. De oppervlakte is essentieel voor alle adsorptie- en katalytische reacties. In contact met water vormt AFM® vrije radicalen (OH radicalen) welke de oppervlakte beschermt tegen bio vervuiling.

Hoe hoger de oppervlakte, hoe hoger de filter performance en hoe bio-resistenter het filtermedium zal zijn.

 • Kristalhelder water;
  AFM® filtert minstens 30%-50% meer uit dan zand of glaszand.
 • Lagere chloorconsumptie;
  Hoe beter de filtratie, hoe lager de chloorconsumptie/-verbruik.
 • Geen trichloramine – geen chloorlucht;
  AFM® voorkomt vorming en groei van biofilmen.
 • Geen biofilm – geen legionella;
  Een biofilm is een ideaal “huis” voor pathogenen zoals Legionella en Cryptosporidium.
 • Perfect voor chloorvrije-/chloorarme systemen;
  AFM® vermindert sterk de chloor oxidatiebehoefte.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.